Advokatska kancelarija Gotovac sa sjedištem u Zvorniku pruža pravnu pomoć građanima i pravnim licima zastupanjem pred sudovima ili organima uprave te davanja pravnih savjeta, pomaže da svako lice ostvari svoje pravo ili bude adekvatno branjen od optužbi privatnih tužilaca ili nadležnih tužilaštava.
    Sa radnim iskustvom na pravnim poslovima u privredi, sudu, tužilaštvu i advokaturi, započetim 1979 godine, kancelarija zastupa, savjetuje i brani u svim postupcima a naročito u oblastima:

PRIVREDNOG PRAVA: i to posebno u privrednim sporovima visokog stepena složenosti i velike vrjednosti uključujući i sporove sa prisutnim inostranim elementom.
KRIVIČNOG PRAVA, najčešće u postupcima po optužnicama za najteža djela opšteg i privrednog kriminiliteta, organizovanog kriminala i ratnih zločina, svim sudovima, uključujući i postupke pred Specijalnim sudovima i pred Sudom BiH.
GRAĐANSKOG PRAVA u postupcima zaštite raznih imovinskih prava fizičkim i pravnim licima.
OBLIGACIONOG PRAVA u postupcima naknade šteta, ugovornih odnosa, neosnovanog sticanja i slično.
USTAVNOG PRAVA, u postupcima ocjene ustavnosti i zakonitosti zakona i opštih akata jedinica lokalne samouprave i ulaganja apelacija za zaštitu ustavnih prava.
Radnog, porodičnog, naslednog, autorskog i finansiskog prava.

                                                                                          -------------------------------------

    Iako su odnosi advokata i klijenata regulisani zakonom i Kodeksom etike Advokatske komore RS praktikuje se i zaključivanje ugovora o zastupanju radi maksimalne zaštite obostranih interesa.
                                                                         Osnovni cilj i moto  u radu je ZADOVOLJAN KLIJENT.

ADVOKAT DRAGAN (JOVO) GOTOVAC

    Rođen 1956 godine a 1975 godine završio gimnaziju u Zvorniku. Pravni fakultet diplomirao 1979 godine u Sarajevu i iste godine zasnovao radni odnos u preduzeću „Vodoprivreda Drina“ Zvornik. Na poslovima sekretara preduzeća radio do 1984 godine. Od 1984 godine do 1990 godine radio kao član Poslovnog odbora UPI-RO „Agroprom“, Zvornik.
    Od 1990 godine do 1993 godine bio sudija Osnovnog suda Zvornik. Od 1993 godine do maja 1996 godine bio Javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu Zvornik.
    Upisan u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske dana 21.05.1996. godine.
    U okviru advokatske komore RS u dva mandata bio član Skupštine komore a u jednom mandatu i sudija Disciplinskog suda.

 

ADVOKAT VLADAN (DRAGAN) GOTOVAC

    Rođen 1985, a 2004 godine završio gimnaziju u Zvorniku. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 2010 godine a 2011 godine zasnovao radni odnos u advokatskoj kancelariji "Martić" u Beogradu, gdje je završio pripravnički staž.

    Pravosudni ispit položio u novembru 2013, a advokatski ispit u januaru 2014. godine. Nakon upisa u imenik Advokatske komore Beograd, započeo advokatsku delatnost sa sedištem advokatske kancelarije u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10G, YUBC, Lok. 65.

Web site: www.advokatgotovac.com


ADVOKAT JOVAN GOTOVAC

Rođen 1987 godine u Zvorniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Pravni fakultet je završio 2011. godine  u Bijeljini.
Pripravnik u kancelariji od 2012. godine.
Pravosudni ispit položio 15.11.2014. godine. U imenik stručnih saradnika za pravne poslove upisan 02.02.2015. godine Rješenjem advokatske komore Republike Srpske.

Advokatski ispit položio dana 06.03.2017. godine. U imenik advokata advokatske komore Republike Srpske upisan dana 01.06.2017. godine

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA SLEDEĆE NAČINE:

    

Advokat Dragan J. Gotovac:

      ul. Svetog Save 123/I, 75400 Zvornik, Republika Srpska, BiH

      tel/faks: +38756/210-752, mob: +38765/510-588

      email: gotovacd@gmail.com

Advokat Jovan D. Gotovac:

      mob: +38765/325-077

      email: jovangotovac@yahoo.com

 

Advokat Vladan D. Gotovac:

      Bulevar Mihajla Pupina 10G, YUBC, Lok 65

      Beograd, Republika Srbija

      tel/faks: +38111/311-73-07, mob: +38163/417-117

      email: advgotovac@gmail.com   web site: www.advokatgotovac.com

 

Prijem stranaka je svakim radnim danom od 8 do 14 časova
Poželjno je prethodna najava telefonom radi zakazivanja termina.